۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
آرایش کردن دخترا دقیقن همون رنگ کردن کلاغ و انداختنش جای طوطی به مردمه..!
البته بلا نسبت….!

دیروز یھ پسری دیدم یھ تل زدھ بود ب چھ قشنگی :دی اصلا از تل من قشنگتر :دی کلا تلش خیلی تل خوشگلی بود :دی مسئولین لطف کنن رسیدگی کنن
ک من دیگھ با دیدن تل یھ پسر احساس رقابت تو این زمینھ ھا بم دستنده:|
دختر برای حل مسئله استاد رفت پای تخته;لبه چادرش روی زمین کشیده میشد
پسر یه چشمک به دختر پشت سری انداخت روشو برگردوند و با نیشخندی گفت:
بچه ها به شریفی بسپریم لازم نیس امروز کلاس جارو بزنه(خنده کلاس)
دختر خیلی جدی و اروم برگشت و رو به پسر گفت:
پس کی میخواد تو رو جمع کنه!؟
(همون صداها این بار بلندتر خندیدن!!)‬
دقتی رو که دخترا موقع روبوسی دارن تا اینکه آرایششون خراب نشه
جراح مغز و اعصاب حین عمل نداره !!! 😀
روسري اذيتت مي كنه؟
دلت مي خواد وقتي قدم مي زني باد توي موهات بپيچه؟
وقتي كلاغ روي كله مباركتون يچيزي ريخت،
اونوقت ميفهمي حجاب مصونيه نه محدوديت :))
ﺏ ﺑﻌﻀﻲ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻋﺰﯾﺰﻡ ﭘﺎﺷﻮ ﺻﻮﺭﺗﺘﻮ ﺑﺸﻮﺭ ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮ
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ((((((:

دیروز یه دختررو دیدم تو اتوبوس بدون شال یا روسری با تی شرت
.
.
تا اومدم بگم مچکرم روحانی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
دوستش بهش گفت ساسان بریم 😐

 

۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱