۱۲ تیر ۱۳۹۱

اين روزها گم نمي شوم…

يادش بخيـر دست هاي كوچکم ميــان آن همه سياهي به سياهي ات گره مي خورد و گم […]