۲۲ شهریور ۱۳۹۲

استحياء…

چشم به قـــآمتت نمي دوزنــــد! (۱) اگـــر “تَمْشِى عَلَى اسْتِحْیَآءٍ” باشي (۲) اين را از […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۲

روسياهي…

تمامـ ِ رنگ هاي دنيــا روسيیاه م شوند وقتی سياهی ِ چادرم ، قد عَلم میكند! چـﮧ خوب […]
۱۶ بهمن ۱۳۹۱

همراه هميشگي…

گاهـــي كسي همراهيـَت نمي كند كسي تو را نمي فهمد كسي هم قدمـت نمي شود […]
۱۴ مرداد ۱۳۹۱

دانشگاه و چادرم…

اينبار چادرم را سفت تر ميگيرم و آنقدر با جديت و مصمم درس مي خوانم […]