۶ شهریور ۱۳۹۲

اين منم !

آهاي تـــو! اين منـــمـ! نه پاهايمـ ۱۰ سانت از زمين بالاترند نه موهايمـ ۱۰ سانت […]