۱ مرداد ۱۳۹۳

سر به زیر…

بر روی زمین، انعکاس آسمان را می بینند(۱) آنــان که نگاه خود را به زیــر […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۲

نگاه تو…

خداي من در مياناين همه چشم ، نگاه تو مرا بی نياز می سازد از هر نگاهی … مثبت دونه: […]