۲۱ مرداد ۱۳۹۲

مشق هاي دخترانه…

 مــرا ✿دخـتر خانـــوم✿ مے نـامــند غروری دارم که برای تنها نبودن ،‌ له نمی شود(۱) احساسی دارم كـ‌ه […]