۱۸ خرداد ۱۳۹۶

چهارشنبه !

چهارشنبه یا سه شنبه چه فرقی دارد تمام روزهای من بدون اجبار است و عشق […]
۲۲ دی ۱۳۹۱

آن عشق نبود…

دستــآن گرمــش ،گرمــتر از دستــآن پدرمـ نيــست. آغــوش آرامـ‌َــش،‌ آرامــتر از  آغــوش مــآدرمـ نيست. حرفــ […]