۱ اسفند ۱۳۹۳

سی آه…

پشتِ “سیاه” یِ چادرت سی “آه” بوده … قدرش را بدان! مثبت دونه: نوروز امسال […]
۱۲ تیر ۱۳۹۱

اين روزها گم نمي شوم…

يادش بخيـر دست هاي كوچکم ميــان آن همه سياهي به سياهي ات گره مي خورد و گم […]