۱ دی ۱۳۹۳
darya

موج چادرت

هر موجِ ِ چادرت ماهیان از آب بیرون افتاده را زنده می کند بانو…