۱ دی ۱۳۹۳

موج چادرت

هر موجِ ِ چادرت ماهیان از آب بیرون افتاده را زنده می کند بانو…