۱۸ خرداد ۱۳۹۶

چهارشنبه !

چهارشنبه یا سه شنبه چه فرقی دارد تمام روزهای من بدون اجبار است و عشق […]
۳۱ تیر ۱۳۹۴

روسری ها را محکم ببندید!

بانوی راننده ایرانی! هنگام رانندگی کمربند ایمنی را که می بندی، گره روسری ات را […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۲

تو يك فرشته اي!

در روزگاري كه : زن را به “تن” مي شناسند غيرت را “بددلي” مي نامند (۱) […]
۷ تیر ۱۳۹۲

صَلاح ِ‌ من…

بی خود برايم دليل و مدرك نياور! من يك دخترم می دانم كـ‌ه صـلاح من در […]