۲ اسفند ۱۳۹۱

طراوت جانم …

تـآبستان رفت پـآييز رفت زمستـآن همـ دارد می رود بهار نــزديكــ است چه زيباست طـراوت و تازگی […]
۱۶ آذر ۱۳۹۱

گُل بهاري..!

ميــدانم “گـُل” را همه دوست دارند و “بهــار” را اكثــر افراد مي پسندند ولي نمي […]