۱ آبان ۱۳۹۳

الهام زهرایی

از همین جا ، به تلافی ِ تمام نقدها و بی انصافی ها دستانت را […]