Banner corner : site parandehgharib.ir
۳۰ بهمن ۱۳۹۲
delbar0

دل بر!

می گفت : دلم میخواهد اینجور باشم مَردها نبینند! روزها گذشت و همچنان دلبـری می […]
۱۳ بهمن ۱۳۹۲
fereshte

تو يك فرشته اي!

در روزگاري كه : زن را به “تن” مي شناسند غيرت را “بددلي” مي نامند (۱) […]
۲۹ دی ۱۳۹۲
kafi0

به خاطر او…

دخترك از گذشته اش پشيمان بود. خسته از نگاه هايهوس آلود اما خجالت می كشيد برگردد می ترسيد از همهمه […]
۲۱ آذر ۱۳۹۲
paki

دل ـ پاك!

هر قدمی كـ‌ه بر میداشت صدایی جديد می شنيـد:” آهاي خوشگله نازتوووو شماره بدم؟؟ چند ميگيري؟؟ خانوووومي افتخار […]
۱۷ آبان ۱۳۹۲
koche-ch

سياه پوش …

بـ‌ه دنبال دلیلی محكم قدم می زد كوچه های شهر عوض شده بود همه جا سیاه ! پرچم […]
۲۵ مهر ۱۳۹۲
sohbat

دل نشين!

بانـوي سرزمين من! به خاطر بسپار صدايت “دلنشين” است قشنگ نيست بر هر دلی نشستن (۱) … […]
۱۱ مهر ۱۳۹۲
12071234_890178997743139_224817194_n

مشكي ‌ِ آرام

تمــآم ‌ ِ كمـد هـآ را زيــر و رو می كنم لبـاس های بهاری بارانی ها خانگی ها مجلسی ها […]
۱ مهر ۱۳۹۲
tanab

ما هم هستيم !

دختراني را مي شناسم كه صورتي مي پوشند! لاك قرمز مي زنند! ناز مي كنند! […]
۲۲ شهریور ۱۳۹۲
tamshi

استحياء…

چشم به قـــآمتت نمي دوزنــــد! (۱) اگـــر “تَمْشِى عَلَى اسْتِحْیَآءٍ” باشي (۲) اين را از […]
۱۱ شهریور ۱۳۹۲
11821851_125123997830730_1551811833_n

هزار شب…

با خوش گفتـه بود: “يك شب كه هزار شب نمي شود” رفته بود مراسـم عروسي! […]
۶ شهریور ۱۳۹۲
zamin

اين منم !

آهاي تـــو! اين منـــمـ! نه پاهايمـ ۱۰ سانت از زمين بالاترند نه موهايمـ ۱۰ سانت […]
۲۹ مرداد ۱۳۹۲
amer

جواب ـ محبت …

قبــل تــر هــآ بـرای تشكــر ،‌شاخه گـُلی زيبـآ تقديم می كـردند ولی اين روزهــآ 【گـُـلي كبود و نيلی】،روی گــونه هــآ می كـآرند! […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۲
mashgh

مشق هاي دخترانه…

 مــرا ✿دخـتر خانـــوم✿ مے نـامــند غروری دارم که برای تنها نبودن ،‌ له نمی شود(۱) احساسی دارم كـ‌ه […]
۱۱ مرداد ۱۳۹۲
siahi

روسياهي…

تمامـ ِ رنگ هاي دنيــا روسيیاه م شوند وقتی سياهی ِ چادرم ، قد عَلم میكند! چـﮧ خوب […]
۳۰ تیر ۱۳۹۲
shokhi

حساب ـ شوخي!

شنيده بودمـ “بهشت را بـﮧ بها میدهند ،نه به بهانه” اين حوالی صداي بسته شدن ـ دري […]
۷ تیر ۱۳۹۲
dalil0

صَلاح ِ‌ من…

بی خود برايم دليل و مدرك نياور! من يك دخترم می دانم كـ‌ه صـلاح من در […]
۲۵ خرداد ۱۳۹۲
shane

شانه هايت…

در هياهـــوی اين روزهـــآ شور و هيجــان انتخـــآباتي ستـآدهـآ غــروب هــای شلــوغ بازارهــــآ حواستـــ بــود تنـــت نخـورد […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۲
negah0

نگاه تو…

خداي من در مياناين همه چشم ، نگاه تو مرا بی نياز می سازد از هر نگاهی … مثبت دونه: […]
۴ خرداد ۱۳۹۲
khanum

خانوم…

هوا گـَـرم بود نسیمی مُلايــم می وزيـد چه هنــرے بود رقص ِ بلونــدی هايت در هوا چه […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
havva

رازهاي محرمانه…

من دخترم از نسل حـوا با ظرافت ها و زيبایی ها اما زیبایی های من رازهایی هستند محرمانه! خالقم سفارش […]