۱۷ آبان ۱۳۹۲

سياه پوش …

بـ‌ه دنبال دلیلی محكم قدم می زد كوچه های شهر عوض شده بود همه جا سیاه ! پرچم […]
۲۵ مهر ۱۳۹۲

دل نشين!

بانـوي سرزمين من! به خاطر بسپار صدايت “دلنشين” است قشنگ نيست بر هر دلی نشستن (۱) … […]
۱۱ مهر ۱۳۹۲

مشكي ‌ِ آرام

تمــآم ‌ ِ كمـد هـآ را زيــر و رو می كنم لبـاس های بهاری بارانی ها خانگی ها مجلسی ها […]
۱ مهر ۱۳۹۲

ما هم هستيم !

دختراني را مي شناسم كه صورتي مي پوشند! لاك قرمز مي زنند! ناز مي كنند! […]