۱ آبان ۱۳۹۳

الهام زهرایی

از همین جا ، به تلافی ِ تمام نقدها و بی انصافی ها دستانت را […]
۱ مهر ۱۳۹۳

بندگی آشکار

بنـدگـی ام را آشکــارا به رخ می کشــم لذتـش بیشـتر است، از آزادی یـواشکـی تـو… […]
۱ شهریور ۱۳۹۳

دعای پیام بر…

مرا از سرزنش های اقوام و دوستان و یا به سخره گرفتن های توی خیابان […]
۱ مرداد ۱۳۹۳

سر به زیر…

بر روی زمین، انعکاس آسمان را می بینند(۱) آنــان که نگاه خود را به زیــر […]