۱ بهمن ۱۳۹۳

معجرت را دریاب…

دوباره مُحرَّم شد! بــاور کن اعضای بدنت را تا مُحرِم نکنی مَحرم ِ ارباب نمی […]
۱ دی ۱۳۹۳

موج چادرت

هر موجِ ِ چادرت ماهیان از آب بیرون افتاده را زنده می کند بانو…
۱ آذر ۱۳۹۳

گام هایت..

به گمانم ، فرشته ای هم مسئول ِ شمردن گامهای باوقار تو باشد، (۱) بانــو…
۱ آبان ۱۳۹۳

ماه بانو!

مــــــــاه، نور خورشید را به خودش میگیرد. چادر مشکی ِتو، گرمای خورشید را. و اینگونه […]