۳۱ تیر ۱۳۹۴

روسری ها را محکم ببندید!

بانوی راننده ایرانی! هنگام رانندگی کمربند ایمنی را که می بندی، گره روسری ات را […]
۱۸ تیر ۱۳۹۴

عاشق مبآرز…

دیروز مردان سرزمین من اسلحه به دوش گرفتند برای مبارزه امروز دختران سرزمین من چادر […]
۴ تیر ۱۳۹۴

دلیل شفاعت …

  امروز شاید سخت و جان فرسا رنگ سیاه ،  روزه ،تشنگی، گرما فردا شاید […]
۱ اسفند ۱۳۹۳

سی آه…

پشتِ “سیاه” یِ چادرت سی “آه” بوده … قدرش را بدان! مثبت دونه: نوروز امسال […]