۱۴ مرداد ۱۳۹۱

دانشگاه و چادرم…

اينبار چادرم را سفت تر ميگيرم و آنقدر با جديت و مصمم درس مي خوانم […]
۱۲ تیر ۱۳۹۱

اين روزها گم نمي شوم…

يادش بخيـر دست هاي كوچکم ميــان آن همه سياهي به سياهي ات گره مي خورد و گم […]
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱

باز گرما..با بهانه..

بهانه هاي زيادي را ديده بود اما اين بار عجيب بود در مغزت معمايي طرح […]
۲ فروردین ۱۳۹۱

ابتكــار درخشـان…

بعد مدتے  از سفر اومدمـــ سفر “راهيانعشق” … سوغــــــــــــــاتی؟؟ برای مثبت های باحجاب سوژه خود مهيا بود…! […]