۱۶ آذر ۱۳۹۱

گُل بهاري..!

ميــدانم “گـُل” را همه دوست دارند و “بهــار” را اكثــر افراد مي پسندند ولي نمي […]
۷ آذر ۱۳۹۱

چرا افشا؟!!

Everything precious is naturally hidden and protected Diamonds? deep in the earth Pearls? deep on […]
۲۲ آبان ۱۳۹۱

مثل كبريتي در باد…

كـِـبريت را همــ  بخواهي روشَن نگــه داري وَقتي نَسيمي مي وزد آن را بين دَستـَــت […]
۲۲ آبان ۱۳۹۱

دست و پا گير؟!

نميدانم دست يا پــا ولي ميگفت گيــر است شايد هم هردو را مي گفت! حالا […]