۷ اسفند ۱۳۹۱

نمره هاي بيست…

تو می توانی موهايت را بلـوند کنی و بريزی بيرون تا استادمآن، نگاهش بيشتر به تو باشد تو می توانی صدايت را […]
۲ اسفند ۱۳۹۱

طراوت جانم …

تـآبستان رفت پـآييز رفت زمستـآن همـ دارد می رود بهار نــزديكــ است چه زيباست طـراوت و تازگی […]
۲۱ بهمن ۱۳۹۱

انتخاب من…

بهترين مسـيـر ها زمانـي طــي ميشه كه خودت راهــش رو انتـخاب كنــيخــواهـر عـزيـزمـ! لــذت حجــاب […]
۱۶ بهمن ۱۳۹۱

همراه هميشگي…

گاهـــي كسي همراهيـَت نمي كند كسي تو را نمي فهمد كسي هم قدمـت نمي شود […]