۶ فروردین ۱۳۹۲

نافرماني ما…

اولين اثــر نافرماني ِ انسان از خدا، عريــآن شدن بود.(۱) هيچ فكر كرده اي چه […]
۱ فروردین ۱۳۹۲

از مادرم فاطمه (س)

می گويند برای شناخت دختر، مادرش را بايد ديد. من دختر فاطمه (س)ام از مادرمـ آموخته ام نامحرم بودن، به […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۱

حراج زير قيمت…

اينها را مي بين؟ نه مانكن اند نه عروسك اين ها مثل من و تو […]
۱۵ اسفند ۱۳۹۱

هيس!

وقتی می شنوی ميگن اُمـُّــــل وقتی می شنوی  ميگن كچـــل وقتی می شنوی  ميگن چــادر نشين وقتی می شنوی  ميگن […]