۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

قرمزي ِ تو از من..!

سكآنس اول: ظُهر .من ، قدم زنان در كوچه سكآنس دوم: چند قدم جلوتر از […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

حجاب مي كنم قربة الي الله…

فرقی نمی كند كجا یا ك‍ِی ! در هياهوي اين شهر هركجا و هر وقت دچار واهمه […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۲

تراس هم نامحرم دارد!

شما به من بگو ، اُمـُـل! من حتی بـﮧ تـِراس خانه مان هم که می روم حجاب دارمـ .  یاد […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۲

دنياي من

 من يك دخترم با “عروسك هايم” بازی كردم با “روياهايم” بزرگ شدم با “اشك هايم” خو گرفتم […]