۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

حریم

درست زمانی #حجاب را درک میکنی که #حریم را درک کنی. خط قرمز پررنگ میکشی، […]
۱۳ مرداد ۱۳۹۵

آیه های زندگی

#آرامش_یعنی ؛ ماه رمضان صوت قرآنی تو ، من رو بکشونه کنارت .. و من میان آیه های زندگی، […]
۱۳ مرداد ۱۳۹۵

نقطه اتصال

«حی علی خیر العمل»  که پیچید درون خانه‌، خط میکشیم روی همه چیز !  من […]
۲۹ بهمن ۱۳۹۴

ذکرهای مستحب!

وقتی می گویی “مال خودمی” بیشتر حفظ می کنم خودم را ، از ناخودی ها… […]