هر چہ كہ باشد…

بــــــــاران هم كہ ببارد

اين من هستم و همان “ارزش

بـــــــــرف همـــــ كہ بريزد

نمي تواند مرا از “انسانيت” دور كند

بـــــــوران هم كہ باشد

نمي شود كه من “من” نباشـــــــــــم

هيــــــــچ چيزے

حتے

سنـــگ هم كه ببـــــــــــــــــــــارد…!

زمستان

مثبت دونهمثبت دونه:

+زمستـــــــانم با حجـ♥ــــاب زيباتر شد..!

بچه مثبت
بچه مثبت
+اگر دو خط ،دو طرف عدد قرار بگیرن ، عدد را مثبت می کنن.. حتی اگر منفی باشد.. دو خط که اسمشان "قدرمطلق "است... "چادر من" قدر مطلق من است.. چه خوب باشم چه بد، از من انسانی خوب می سازد. یادم باشد قدر مطلق عدد را "مثبت" جلوه نمی دهد! بلکه عدد را مثبت می کند...+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *