به خاطر او…

دخترك از گذشته اش پشيمان بود.

خسته از نگاه هايهوس آلود

اما

خجالت می كشيد برگردد

می ترسيد از همهمه ها و پچ پچ ها…

بگذار من به تـو بگويم: خواهرم !

از يكجایی بايد همـ‌ه پلهاي پشت سرت را خراب کنی

از يكجایی به بعد بايد براي خودش باشی

يك جاهایی بايد سرت را بيندازي پایین

و فقط به خودش توكل کنی(۱)

بدون شنيدن هيچ صدایی..

آيا او براي تو كافی نيست؟ (۲)

۱٫وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ : و مؤمنان باید تنها بر خدا توکّل کنند و بس {آل عمران / ١٢٢}

۲٫أَلَیسَ اللهُ بِکَافٍ عَبدَهُ :  آیا خدا برای بنده اش کافی نیست {زمر/ ۳۶}

مثبت دونه:
+عمق نگرانـی مـا، بیانگـرِ فاصلـه ما از خداست …
+مخاطب خاص : دخترك (عسل بانو) ي عزيز 🙂
بچه مثبت
بچه مثبت
+اگر دو خط ،دو طرف عدد قرار بگیرن ، عدد را مثبت می کنن.. حتی اگر منفی باشد.. دو خط که اسمشان "قدرمطلق "است... "چادر من" قدر مطلق من است.. چه خوب باشم چه بد، از من انسانی خوب می سازد. یادم باشد قدر مطلق عدد را "مثبت" جلوه نمی دهد! بلکه عدد را مثبت می کند...+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *